Müəssisə Resurslarının Planlaşdırılmasını Anlamaq

19/12/2021

Müəssisə resurslarının planlaşdırılması sistemini böyük bir təşkilat üçün müxtəlif kompüter sistemlərini birləşdirən yapışqan kimi düşünə bilərsiniz. ERP tətbiqi olmasaydı, hər bir departament öz sistemini xüsusi tapşırıqları üçün optimallaşdırardı. ERP proqram təminatı ilə hər bir departamentin hələ də öz sistemi var, lakin bütün sistemlərə bir interfeys ilə bir proqram vasitəsilə daxil olmaq olar.

ERP proqramları həmçinin müxtəlif departamentlərə şirkətin qalan hissəsi ilə daha asan əlaqə saxlamağa və məlumat paylaşmağa imkan verir. O, müxtəlif bölmələrin fəaliyyəti və vəziyyəti haqqında məlumat toplayır, bu məlumatı digər hissələr üçün əlçatan edir və ondan səmərəli istifadə oluna bilər.

ERP tətbiqləri istehsal, maliyyə, paylama və insan resursları haqqında məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirərək korporasiyaya daha çox özünü dərk etməyə kömək edə bilər. Biznesin hər bir hissəsi tərəfindən istifadə edilən müxtəlif texnologiyaları birləşdirdiyi üçün ERP tətbiqi bahalı dublikat və uyğun olmayan texnologiyanı aradan qaldıra bilər. Proses tez-tez kreditor borclarını, səhmlərə nəzarət sistemlərini, sifarişlərə nəzarət sistemlərini və müştəri məlumat bazalarını bir sistemə birləşdirir.

ERP təklifləri illər ərzində fiziki müştəri serverlərindən istifadə edən ənənəvi proqram modellərindən uzaqdan, veb-əsaslı giriş təklif edən bulud əsaslı proqram təminatına qədər inkişaf etmişdir.


PROJECT IS NOT COMMERCIAL WEBSITE AND NO ADS ARE DISPLAYED. PROJECT CREATED FOR EDUCATIONAL, INFORMATIONAL AND LEARNING PURPOSES.